Warsztaty dla Rad Pedagogicznych

 

Z ogromną przyjemnością przedstawiam Państwu ofertę szkolenia skoncentrowaną na wzmacnianiu emocjonalnych zasobów nauczyciela oraz budowaniu relacji opartych na współpracy i szacunku w środowisku edukacyjnym. W obliczu coraz większych wyzwań w pracy z uczniami, niezwykle istotne staje się posiadanie umiejętności rozpoznawania uczuć i potrzeb, zarówno swoich, jak i innych, jak i technik samoregulacji.

Szkolenia te mają na celu dostarczenie narzędzi i praktycznych wskazówek, które pomogą nauczycielom w budowaniu własnych zasobów oraz efektywnej komunikacji z uczniami i atmosfery opartej na empatii i zrozumieniu.

Prowadzę warsztaty w oparciu o założenia Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga i programy uważności (Mindfulness)

Cele warsztatów:
✓ poznanie założeń, podstawowych narzędzi i procesów Komunikacji Empatycznej w oparciu o Porozumienie bez Przemocy
✓ budowanie zasobów nauczyciela
✓ ćwiczenie języka dialogu i współpracy
✓ budowanie relacji opartych na zrozumieniu i szacunku
✓ wzmacnianie ucznia i jego motywacji
✓ umiejętność pracy z konfliktem
✓ stosowanie mini mediacji w konfliktach uczniowskich
✓ udzielanie informacji zwrotnej wg Porozumienia bez Przemocy (feedback)

W trakcie szkolenia nauczyciele:

✓ poznają metodę czterech kroków do porozumienia (Model 4 kroków NVC)
✓ dowiedzą się czym jest empatia i jak ją praktykować
✓ nauczą się rozpoznawać i uwzględniać potrzeby własne i innych
✓ poznają rolę emocji i stawiania granic
✓ dowiedzą się jak budować swoje zasoby i jak zadbać o siebie w trudnych sytuacjach
✓ zdobędą umiejętność uważnego i empatycznego słuchania
✓ nabędą wiedzę, dzięki której łatwiej im będzie zrozumieć ucznia, rodzica, współpracownika, który mierzy się z trudnymi emocjami
✓ poznają narzędzia do budowania relacji opartych na współpracy i wzajemnym szacunku
✓ dowiedzą się jak budować motywację wewnętrzną uczniów
✓ nauczą się radzić ze złością własną i podopiecznych
✓ nauczą się wspierać rozwiązywanie konfliktów między dziećmi
✓ nauczą się prowadzić mini-mediacje
✓ dowiedzą się jak udzielać informacji zwrotnej wspierającej rozwój

 

Szkolenia są praktyczne, prowadzone w formie warsztatowej, opartej na zdobywaniu umiejętności poprzez doświadczanie, pracę w parach i grupach.

Cena ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od zakresu szkolenia, ilości spotkań i lokalizacji. Zapewniam materiały dla każdego uczestnika szkolenia.

Prowadzę warsztaty na terenie placówki lub online. Jeśli są Państwo zainteresowani zorganizowaniem szkolenia w Waszej szkole, proszę o wypełnienie formularza kontaktu lub o telefon. 

 

Wsparcie nauczyciela w placówce szkolnej / przedszkolnej

Czy możliwe jest stworzenie środowiska pracy, w którym nauczyciele czują się docenieni, wsparci i zmotywowani do świadomej pracy pełnej empatii i kreatywności?

Mając świadomość jak ważną rolę pełnią nauczyciele w życiu dzieci oraz jak ogromne wyzwania stawia przed Nimi praca w tym zawodzie, pragnę zaoferować profesjonalne wsparcie, które pomoże Nauczycielom rozwijać się, radzić sobie z trudnościami oraz czerpać satysfakcję z wykonywanej pracy.

Wspieram nauczycieli indywidualnie i w grupach:

✓ W sytuacjach kryzysowych, konfliktowych, silnym stresie związanym z pracą w zawodzie nauczyciela
✓ W budowaniu zasobów i zarządzaniu emocjami
W osiąganiu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym
✓ W radzeniu sobie w konfliktach z uczniami, rodzicami i współpracownikami
✓ W budowaniu języka dialogu i współpracy
✓ W sytuacjach kryzysu zawodowego, obarczonego ryzykiem wypalenia zawodowego
✓ We wzajemnym wysłuchaniu w grupie współpracowników

Oferta:

✓ regularne spotkania z kadrą nauczycielską (na przykład 1 raz w miesiącu) mające na celu wsparcie emocjonalne nauczycieli
✓ spotkania SOS z kadrą nauczycielską mające na celu zaopiekowanie emocjonalne bieżących problemów
✓ spotkania szkoleniowo-warsztatowe z zakresu emocji, potrzeb, budowania jakościowych relacji, rozwiązywania konfliktów, mini mediacji itp. odbywające się doraźnie lub regularnie w stałych odstępach czasowych
✓ indywidualne wsparcie coachingowe kadry nauczycielskiej doraźne lub w regularnych cyklach  

 

Cena uzgadniania jest indywidualnie w odpowiedzi na Państwa potrzeby. Zapraszam do wypełnienia formularza kontaktu lub proszę o telefon. 

O mnie

Nazywam się Iwona Maria Korzeniewska. Z wykształcenia jestem pedagogiem i nauczycielem języka angielskiego z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w szkole. Ukończyłam Studia Podyplomowe z Porozumienia bez Przemocy w Collegium Civitas w Warszawie, a także Studium Komunikacji w oparciu o Porozumienie bez Przemocy w Strefie NVC oraz Coaching oparty na potrzebach z Pernille Plantener. Obecnie jestem w trakcie studium trenerskiego Train the Trainer NVC i Szkolenia Nauczycielskiego MBCT for Life (Uważność w życiu) akredytowanego przez Oxford Mindfulness Centre. 

Dzielę się Porozumieniem bez Przemocy, aby wspierać budowanie świata, w którym relacje oparte są na wartościach, współpracy, świadomości współzależności i empatii.