Komunikacja Empatyczna

Porozumienie bez Przemocy

„W życiu szukam współczucia, przepływu
między sobą a innymi ludźmi,
opartego na wzajemnym dawaniu z serca.” 

                                                                          Marshall B. Rosenberg

Zapraszam do Świata Empatii

Porozumienie bez Przemocy

Porozumienie bez Przemocy – z ang. Nonviolent Communication (NVC) umożliwia budowanie jakościowych relacji opartych na autentycznym dawaniu i przyjmowaniu z serca. Dzięki temu możliwe jest tworzenie relacji, które motywują ludzi do współpracy, dzielenia się i dawania.

 

NVC obejmuje zarówno świadomość (zestaw zasad stanowiących podstawę podejścia do życia), jak i konkretne narzędzia i umiejętności. Jest to prosta, lecz przełomowa metoda, która zachęca nas do przeciwdziałania naszym uwarunkowaniom kulturowym (nawykom myślenia i mówienia) oraz do reagowania na zdarzenia zgodnie z wewnętrznym wyborem, uwzględniając nasze wartości i potrzeby. W rezultacie, wpływ NVC może być głęboki, stanowiąc filozofię życia oraz narzędzie zmiany społecznej (np. w edukacji, rozwiązywaniu konfliktów, naprawie krzywd, czy promowaniu pokoju).  

Model NVC został stworzony w 1960 roku przez Marshalla Rosenberga. Termin „bez przemocy” (nonviolent) wywodzi się
z hinduskiego słowa „ahimsa”, oznaczającego zasadę niestosowania przemocy wobec żywych istot:

„Używam terminu „bez przemocy ”, tak jak używał go Gandhi – odnosząc się do naszego naturalnego stanu współodczuwania, gdy przemoc znika z naszego serca. Chociaż możemy nie uważać, że jesteśmy „przemocowi”, nasze słowa i myśli często prowadzą do bólu dla innych i nas samych” – Marshall B. Rosenberg

Umiejętności wspierające kontakt

NVC to metoda komunikacji, która opiera się na budowaniu relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Dzięki temu, osiąga się pokojowe zaspokajanie potrzeb obu stron. Celem NVC jest tworzenie głębokich relacji z innymi oraz ze sobą samym. Marshall Rosenberg, zaproponował czterostopniowy model, który ułatwia naukę tego sposobu komunikacji. Model ten pozwala na krótkie i klarowne wyrażanie ważnych dla nas kwestii, korzystając z mniej niż 40 słów. Zakłada on łączenie obserwacji i faktów (pierwszy krok) z uczuciami (drugi krok), potrzebami (trzeci krok) oraz formułowaniem jasnej, konstruktywnej prośby (czwarty krok), mając na celu osiągnięcie porozumienia uwzględniającego potrzeby obu stron.

Rozumienie uczuć i potrzeb

W NVC kluczowym elementem jest rozumienie, że potrzeby motywują ludzkie działania i są siłą napędową naszego życia. Nasze uczucia sygnalizują, czy potrzeby te są zaspokojone. Metoda ta opiera się na zdolności rozpoznawania i jasnego wyrażania naszych uczuć i potrzeb, co pozwala skupić się na tym, co najważniejsze.

 

O mnie

Nazywam się Iwona Maria Korzeniewska. Z wykształcenia jestem pedagogiem i nauczycielem języka angielskiego z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w szkole. Ukończyłam Studia Podyplomowe z Porozumienia bez Przemocy w Collegium Civitas w Warszawie, a także Studium Komunikacji w oparciu o Porozumienie bez Przemocy w Strefie NVC oraz Coaching oparty na potrzebach z Pernille Plantener. Obecnie jestem w trakcie studium trenerskiego Train the Trainer NVC i Szkolenia Nauczycielskiego MBCT for Life (Uważność w życiu) akredytowanego przez Oxford Mindfulness Foundation. 

Dzielę się Porozumieniem bez Przemocy, aby wspierać budowanie świata, w którym relacje oparte są na wartościach, współpracy, świadomości współzależności i empatii.